Hà Nội: Khoảng 100 làng nghề có doanh thu từ 10 tỷ đến 20 tỷ đồng/năm

Hà Nội: Khoảng 100 làng nghề có doanh thu từ 10 tỷ đến 20 tỷ đồng/năm

Hiện nay, thành phố có khoảng 100 làng nghề đạt doanh thu từ 10 tỷ đến 20 tỷ đồng/ năm, gần 70 làng nghề đạt từ 20 tỷ đến 50 tỷ đồng/năm và khoảng 20 làng nghề đạt trên 50 tỷ đồng/năm, đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương.

Các làng nghề khác nhau, mức thu nhập của các lao động cũng có sự khác nhau, như: Làng nghề truyền thống xôi Phú Thượng, phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) thu nhập bình quân đạt 18,5 triệu đồng/người/tháng; làng nghề truyền thống nhiếp ảnh thôn Lai Xá, xã Kim Chung (huyện Hoài Đức) thu nhập lao động bình quân đạt 10,8 triệu đồng/người/tháng; làng nghề mây tre đan thôn Thái Hòa, xã Bình Phú (huyện Thạch Thất) thu nhập bình quân đạt 11,2 triệu đồng/người/tháng…

Đến nay, Hà Nội có 1.350 làng nghề, trong đó, 313 làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận thuộc 23 quận, huyện, thị xã.

Xây dựng và phát huy thế mạnh của làng nghề đến đến lợi ích kinh tế rất lớn sự cần thiết hiện nay là Lập Dự Án đầu tư để phát triển bền vững quy mô.

Nguyễn Mai

Nguồn Hà Nội Mới