Tag: Lucara

Mới: Tìm thấy viên kim cương tuyệt đẹp, có giá trị khoảng...

Mới đây lại Tìm thấy viên kim cương tuyệt đẹp, có giá trị khoảng 345 tỷ đồng của Công ty khai thác kim...

Tìm thấy một trong những viên kim cương lớn nhất thế giới

Một trong những viên kim cương lớn nhất thế giới vừa được tìm thấy ở Botswana bởi một công ty khai thác...

DMCA.com Protection Status