Tag: Ngọc bính

Ngọc bích: Nét mặt hoan hỷ của tượng ngọc bích quý hiếm...

Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc tại chùa Khai Nguyên được tạo tác bởi khối ngọc bích quý hiếm, lớn nhất thế...

DMCA.com Protection Status