Chính sách bảo mật

Hiệp hội đá quý Việt Nam (HHDAQUY) tôn trọng quyền riêng tư của bạn. HHDAQUY cung cấp thông báo bảo mật trang web này để mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu cá nhân, mà chúng tôi thu thập về bạn thông qua trang web hiephoidaquy.com của chúng tôi. 

Bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi để tham gia làm thành viên, đặt mua sản phẩm hoặc yêu cầu thông tin. Các loại thông tin cá nhân được thu thập trên trang web của chúng tôi là:

Tên liên lạc Tên
công ty
Địa chỉ gửi thư Địa chỉ
Email
Số điện thoại Số
fax

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để xử lý đơn đăng ký thành viên, hoàn thành đơn đặt hàng hoặc cung cấp thông tin được yêu cầu. Tên doanh nghiệp của các thành viên HHDAQUY, cũng như số điện thoại và địa chỉ, được liệt kê trên trang web của chúng tôi, trừ khi một thành viên yêu cầu không được tiết lộ thông tin. Yêu cầu như vậy có thể được thực hiện bằng cách liên hệ với các dịch vụ thành viên của HHDAQUY theo số ............ hoặc tại hiephoidaquy (dot) com

Chúng tôi sử dụng địa chỉ email để trả lời email chúng tôi nhận được, và để gửi cảnh báo, bản tin và thông tin khác cho các thành viên HHDAQUY. Những địa chỉ như vậy không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác và không được chia sẻ với các bên ngoài.

Ngoài những gì được mô tả ở trên, chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với các bên ngoài ngoại trừ trong phạm vi cần thiết để hoàn thành đơn đặt hàng hoặc tuân theo yêu cầu.

“Cookie” là những mẩu thông tin nhỏ được trình duyệt của bạn lưu trữ trên ổ cứng máy tính của chúng tôi. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie. Tuy nhiên, bạn có thể chỉnh sửa các tùy chọn trình duyệt của mình để chặn chúng. Trang web của HHDAQUY sử dụng cookie để tạo điều kiện cho hoạt động tự động.

HHDAQUY sử dụng thông tin tổng hợp và không xác định (ví dụ: phân tích trang web) để cải thiện thiết kế trang web của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi sử dụng phân tích trang web để xác định số lượng cá nhân đã xem một khu vực cụ thể trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không tiết lộ bất kỳ thông tin nào thu được trong quá trình này có thể được sử dụng để xác định những cá nhân này.

Bảo vệ quyền riêng tư của trẻ rất quan trọng đối với chúng tôi. Không có phần nào trên trang web của chúng tôi được cấu trúc để thu hút bất kỳ ai dưới mười ba tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin trên trang web của mình từ những người mà chúng tôi thực sự biết là dưới mười ba tuổi.

Bạn có thể truy cập tất cả thông tin nhận dạng cá nhân của mình mà chúng tôi thu thập trực tuyến bằng cách liên hệ với HHDAQUY theo số .......... hoặc bằng cách gửi email đến hiephoidaquy (dot) com. Bạn có thể sửa lỗi thực tế trong thông tin nhận dạng cá nhân của mình bằng cách gửi cho chúng tôi một yêu cầu hiển thị lỗi một cách đáng tin cậy.

HHDAQUY có thể, trong tương lai, sử dụng thông tin thu thập được theo những cách hiện chưa được dự đoán trước. Nếu chúng tôi thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng các thay đổi trên trang web của chúng tôi tại www.hiephoidaquy.com.

HHDAQUY có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật và khi HHDAQUY tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ các quyền của HHDAQUY và / hoặc để tuân theo thủ tục tư pháp.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 0918242186

DMCA.com Protection Status