Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với Trang web Chính thức của Hiệp hội Đá quý Việt Nam (HHDAQUY)

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG SAU ĐÂY ("ĐIỀU KHOẢN") TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY. BẰNG CÁCH TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA HHDAQUY ("HHDAQUY"), BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ("hiephoidaquy.com"), BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý, KHÔNG GIỚI HẠN HOẶC ĐÁNH GIÁ, ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

I. VIỆC BẠN SỬ DỤNG hiephoidaquy.com

Bạn đồng ý chỉ truy cập và sử dụng hiephoidaquy.com cho các mục đích hợp pháp. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về kiến ​​thức và tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật, quy chế, quy tắc và quy định liên quan đến việc bạn sử dụng hiephoidaquy.com. Bằng cách truy cập hiephoidaquy.com, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:

sử dụng hiephoidaquy.com để thực hiện hành vi phạm tội hoặc khuyến khích người khác thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể cấu thành tội hình sự;

sử dụng hiephoidaquy.com theo cách làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc khuyến khích người khác thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể làm phát sinh trách nhiệm dân sự;

sử dụng hiephoidaquy.com để mạo danh các bên hoặc tổ chức khác;

sử dụng hiephoidaquy.com để tải lên bất kỳ nội dung nào có chứa vi rút phần mềm, "Trojan Horse" hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình nào khác có thể thay đổi, làm hỏng hoặc làm gián đoạn chức năng của hiephoidaquy.com hoặc phần cứng hoặc phần mềm của bất kỳ trang nào khác người truy cập hiephoidaquy.com;

tải lên, đăng, gửi email, hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào mà bạn không có quyền truyền tải theo bất kỳ luật hoặc quan hệ hợp đồng nào;
thay đổi, làm hỏng hoặc xóa bất kỳ nội dung nào được đăng trên hiephoidaquy.com;

làm gián đoạn hiephoidaquy.com hoặc các máy chủ hoặc mạng của nó theo bất kỳ cách nào; hoặc là

xác nhận mối quan hệ với hoặc đại diện cho bất kỳ doanh nghiệp, hiệp hội hoặc tổ chức nào khác mà bạn không được phép xác nhận mối quan hệ đó hoặc đại diện.

HHDAQUY có quyền đình chỉ tài khoản hiephoidaquy.com và / hoặc đình chỉ quyền truy cập vào hiephoidaquy.com nếu HHDAQUY có lý do để tin rằng tài khoản / quyền truy cập đang được sử dụng cho bất kỳ mục đích bị cấm nào được liệt kê trong Phần I (A) ( 1-8) ở trên. HHDAQUY sẽ cung cấp thông báo về việc tạm ngưng như vậy nếu bạn đã cung cấp cho HHDAQUY một email hoặc địa chỉ điện tử hoặc địa chỉ thư khác khi truy cập hiephoidaquy.com. (Thông báo sẽ được gửi cho bạn tại (một trong các) địa chỉ đã cung cấp.)

II. MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT TÀI KHOẢN CỦA BẠN

Bạn đồng ý và hiểu rằng bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật và bí mật của mật khẩu được liên kết với bất kỳ tài khoản nào bạn sử dụng trên hiephoidaquy.com.

Theo đó, bạn đồng ý rằng bạn sẽ tự chịu trách nhiệm trước HHDAQUY về tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn.

Nếu bạn biết bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc tài khoản của mình, bạn đồng ý thông báo cho HHDAQUY ngay lập tức bằng cách truy cập trang Vấn đề về Mật khẩu và Tài khoản.

HHDAQUY có quyền đình chỉ tài khoản của bạn nếu HHDAQUY cho rằng bạn đang sử dụng tài khoản vi phạm Điều I của các Điều khoản này ở trên.

III. THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP

Để sử dụng một số khía cạnh nhất định của hiephoidaquy.com, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin về bản thân. Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho HHDAQUY sẽ luôn chính xác, đúng đắn và cập nhật. Để tìm hiểu cách HHDAQUY có thể sử dụng thông tin đó, vui lòng truy cập Chính sách Bảo mật của hiephoidaquy.com.

IV. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

HHDAQUY tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và nó yêu cầu người dùng của mình làm như vậy. Các nhãn hiệu dịch vụ và nhãn hiệu có trong hoặc hiển thị trên hiephoidaquy.com, và nội dung của các trang web được liên kết do các bên thứ ba điều hành, là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ (có thể là HHDAQUY). Tất cả các thiết kế, thông tin, văn bản, đồ họa, hình ảnh, trang, giao diện, liên kết, phần mềm, và các mục và tài liệu khác có trong hoặc hiển thị trên hiephoidaquy.com, và việc lựa chọn và sắp xếp chúng, đều là tài sản của HHDAQUY. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Thông báo / Yêu cầu gỡ xuống của Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số ("DMCA")

Nếu bạn tin rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền thông qua việc hiển thị trên hoặc sử dụng khác bởi hiephoidaquy.com, bạn có thể gửi thông báo tới HHDAQUY (at) gemstone (dot) org.

V. LIÊN KẾT ĐẾN CÁC ĐỊA ĐIỂM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI THÀNH PHỐ

hiephoidaquy.com có thể chứa các liên kết đến các trang khác trên Internet do các bên khác ngoài HHDAQUY điều hành. HHDAQUY không ngụ ý phê duyệt các điểm đến được liệt kê, đảm bảo tính chính xác của bất kỳ thông tin nào được nêu trong các điểm đến đó hoặc xác nhận bất kỳ ý kiến ​​nào được trình bày trong đó. Giống như hiephoidaquy.com, tất cả các trang web khác hoạt động dưới sự bảo trợ và chỉ đạo của chủ sở hữu tương ứng, những người sẽ được liên hệ trực tiếp với các câu hỏi liên quan đến nội dung của các trang web đó.

VI. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

hiephoidaquy.com VÀ TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU CÓ TRÊN NÓ ĐƯỢC PHÂN PHỐI VÀ CHUYỂN GIAO "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "NHƯ SN CÓ" MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ MỤC TIÊU HOẶC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG, NỘI DUNG, ĐỘ CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN, TIỀN TỆ, TỰ DO KHỎI xâm nhập, TỰ DO KHỎI VIRUS MÁY TÍNH, TỰ DO KHỎI LỖI HOẶC BỎ LỠ, KHÔNG XÂM PHẠM NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẶT TRÊN hiephoidaquy.com (BỞI CẢ BÊN ) BAO GỒM BẤT CỨ THIẾT KẾ, THÔNG TIN, VĂN BẢN, ĐỒ HỌA, HÌNH ẢNH, TRANG WEB, GIAO DIỆN, LIÊN KẾT, PHẦN MỀM HOẶC CÁC VẬT LIỆU VÀ MỤC KHÁC CÓ TRONG HOẶC ĐƯỢC HIỂN THỊ TRÊN hiephoidaquy.com.

HHDAQUY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ HOẶC HẬU QUẢ NÀO (LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO CÓ THỂ LƯU ĐƯỢC) CÓ THỂ PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG, HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, hiephoidaquy.com VÀ / HOẶC CÁC VẬT LIỆU CÓ CHỨA TRÊN hiephoidaquy.com BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO CÓ TRÊN hiephoidaquy.com ĐƯỢC HHDAQUY HOẶC BÊN THỨ BA CUNG CẤP.

BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC TẢI XUỐNG HOẶC CÁCH KHÁC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG Nhiephoidaquy.com ĐỀU ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO RỦI RO VÀ RỦI RO CỦA CHÍNH BẠN. BẠN SẼ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC THIẾT BỊ KHÁC HOẶC MẤT DỮ LIỆU KẾT QUẢ TỪ VIỆC TẢI XUỐNG BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO.

VII. ĐIỀU KHOẢN TUYỆT VỜI

Không có gì trong hoặc hiển thị trên hiephoidaquy.com hoặc trong các Điều khoản này cấu thành hoặc nhằm mục đích cấu thành lời khuyên pháp lý của HHDAQUY hoặc bất kỳ cơ quan, cán bộ, nhân viên, đại lý, luật sư hoặc đại diện nào của HHDAQUY.

Bạn đồng ý rằng nếu HHDAQUY không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền pháp lý hoặc biện pháp khắc phục nào có trong các Điều khoản này (hoặc HHDAQUY có quy định khác theo luật hiện hành), việc bỏ qua đó sẽ không được coi là sự từ bỏ chính thức các quyền của HHDAQUY và sẽ không được hiểu là một sửa đổi của các Điều khoản này.

Nếu bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào phán quyết rằng bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này là không hợp lệ, thì điều khoản đó sẽ bị xóa khỏi các Điều khoản này mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của các Điều khoản này. Các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ tiếp tục có hiệu lực và có hiệu lực thi hành.

HHDAQUY có quyền sửa đổi và thay đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Mọi sửa đổi đều có hiệu lực ngay khi đăng, trừ khi có quy định khác. Việc bạn tiếp tục sử dụng hiephoidaquy.com sau khi đăng bất kỳ sửa đổi nào biểu thị sự chấp nhận của bạn đối với điều đó. Bạn nên truy cập định kỳ trang này để xem lại Điều khoản sử dụng hiện tại.

DMCA.com Protection Status